overlay

Financieringsvormen

Onderstaand treft u meest gebruikte financieringsvormen aan voor ondernemers:
 

Bancaire financieringen
Crowdfunding
- Factoring
- Leasing
- Payrolling
- MKB obligatieleningen
- Kredietunie
- Externe investeerders
- Participanten


Bancaire financieringen 

De traditionele wijze van financieren. Binnen de mogelijkheden wordt hier nog steeds gebruik van gemaakt. Bij her- en bijfinanciering, kredietrevisie en op renteverlengingsmomenten geven wij u graag advies.

> terug 

Crowdfunding

Crowdfunding is een relatief nieuwe wijze om een project te financieren. Het proces verloopt zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Stel: een ondernemer wil een project starten. Hij biedt het project aan op een platform op internet en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen via deze website investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.

Rooseboom financieel advies bv heeft recent (februari 2015) een crowdfundingcampagne gerealiseerd voor Stichting op 'e Timpe, waarbij het streefbedrag ruimschoots is overschreden. Meer info over crowdfunding leest u in het Nationaal Crowdfunding onderzoek 2013 of bekijk het overzichtelijke "Crowdfunding in 1 oogopslag"
> terug


Factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren. 

Het externe bedrijf, de factor, neemt de afhandeling van debiteuren over en ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet. Het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt ontvangt direct bij verkoop het verkoopbedrag minus een percentage van de factormaatschappij.
> terug


Leasing

Financiële leasing is een leasevorm waarbij de kredietverstrekker enkel juridisch eigenaar blijft terwijl het volledige economisch eigendom (het genot, de verzekering, het onderhoud) overgaat op de kredietnemer. De kredietverstrekker loopt daarbij het risico van waardevermindering. 

Financiële leasing wordt vaak gebruikt voor de aanschaf van een auto, bedrijfswagen of vrachtwagen. Bij sommige aanbieders is het ook mogelijk zaken als computers, machines, scooters, motors en overige bedrijfsmiddelen met serienummer te financieren.
> terug

Payrolling

Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een salariëringsbedrijf.

Zo'n bedrijf besteedt juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen uit aan een payrollonderneming. Personeel dat volgens een payrollconstructie betaald wordt, kan geen beroep doen op de afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de betreffende bedrijfstak.
> terug


MKB obligatielening

Door middel van de uitgifte van MKB Obligaties komen belegger en MKB-ondernemer bij elkaar. Hierdoor krijgen beleggers een solide en goed renderende belegging met degelijke Nederlandse MKB-bedrijven als onderpand. Een investering in MKB Obligaties wordt gezien als een degelijke en solide belegging. Een interessante animatie met uitleg vindt u hieronder.


> terug

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie tussen enerzijds MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en anderzijds MKB- ondernemers die geld lenen uit deze kas. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en bewaart de balans tussen vrijwilligers en professionals binnen de kredietunie.
> terug


Externe investeerders

Externe investeerders zijn vennoten of aandeelhouders die privégeld in een onderneming stopen. Den hierbij aan fondsen in contant geld of fondsen in natura (machine, gebouw, octrooi of patent). In ruil krijgen ze aandelen in het bedrijf. Concreet betekent het dat ze een stem hebben in het dagelijkse bestuur van de onderneming, aangezien zij er een deel van bezitten.
> terug


Participanten

Financiële participatie kan door middel van verschillende financieringsvormen, zoals deelname aan een coöperatie of het beleggen in obligaties.

Bij financiële participatie bestaan de volgende participatievormen:
•    de participanten nemen deel met risico en zeggenschap;
•    de participanten nemen deel met weinig risico en geen of beperkte zeggenschap.
> terug

Wilt u meer weten over de huidige ontwikkelingen in het financiële landschap?