overlay

Disclaimer

E-maildisclaimer voor e-mailberichten verzonden vanaf domein rooseboomadvies.nl


De informatie verzonden met e-mailberichten (en bijlagen) door Rooseboom advies bv en de organisaties die daarmee gelieerd zijn, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en hen die van de afzender toestemming hebben gekregen dit bericht te lezen.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender per ommegaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en deze e-mail, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen.

Rooseboom advies bv is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op e-mailberichten en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Rooseboom advies bv heeft aan het opstellen en verzenden van deze e-mail en daarbij gevoegde bijlagen de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u bestemd is of te laat wordt ontvangen. Rooseboom advies bv aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Rooseboom advies bv verzendt via de e-mail geen klantinformatie naar externe (doel)groepen zonder behandelrelatie en/of zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. E-mail, verzonden via het internet, verloopt over een onbeveiligde verbinding. Rooseboom advies bv is genoodzaakt aansprakelijkheid voor het onveilig verzenden per e-mail van privacygevoelige informatie door klanten en/of hun vertegenwoordigers uit te sluiten.

De inhoud van e-mails hoeft niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van de organisatie te verwoorden.

Alle e-mail van Rooseboom advies bv wordt zowel bij binnenkomst als bij uitgaan gecontroleerd op computervirussen.

Rooseboom advies bv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 63498227.