overlay

Hoe werken wij?

Uw belangen staan bij ons altijd voorop. Dat is het voordeel van een onafhankelijk intermediair. U bent pas geholpen wanneer wij uw vraag hebben opgelost. Lukt het niet linksom dan rechtsom, daar zijn we zelf ondernemer genoeg voor. Tot het zover is, krijgt u van ons 100% inzet.


Ons advies

Aan de hand van uw vraag starten we met het vervaardigen van ons advies, waarin wij de vraag van de ondernemer vertalen naar een goed onderbouwd plan met de volgende onderdelen:

1.    Bedrijfsanalyse van:
a.    de ondernemer (ervaring, kennis, sterke en zwakke ondernemers eigenschappen)
b.    de juridische structuur en bedrijfsactiviteiten en SWOT analyse,
       rekening houdend met marktontwikkelingen en toekomstverwachtingen

2.    Financiële analyse van de onderneming met daarin aandacht voor:
a.    rentabiliteit 
b.    vermogen 
c.     liquiditeit en cashflow

3.    Beschrijving van de bancaire positie van de onderneming:
a.     voorwaarden en verstrekte zekerheden
b.     beoordeling van uw onderneming door bank of andere financieringsverstrekker

Met dit advies kunnen we samen aan de slag.

•    Wat kunt u van ons verwachten als geldverstrekker? 
•    Wat kunt u van ons verwachten als geldvrager?