overlay

8 november 2016

Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)


U wilt een bedrijf overnemen of uw bestaande bedrijf uitbreiden. Hiervoor is financiering nodig. Dit blijkt vaak lastig te realiseren. De overheid wil goede plannen ondersteunen middels de borgstellingsgarantieregeling (BMKB). Door garanties af te geven aan banken, zijn deze sneller bereid een lening af te geven aan ondernemers. 

Met het BMKB staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.


Wie kan BMKB aanvragen?

De BMKB-borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen. 
 

Extra gunstige voorwaarden

Startende en innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden. 


Tijdelijke verruiming BMKB

Voor bestaande bedrijven is er tot een kredietbehoefte van € 266.667 de mogelijkheid om driekwart te financieren met BMKB-krediet helft van de kredietverstrekking. Het maximum van het BMKB-krediet is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.


Meer weten?

Wilt u meer weten over BMKB? En wat uw mogelijkheden zijn? Rooseboom Advies is op de hoogte van de ins en outs omtrent deze borgstellingsgarantieregeling. Wij adviseren u graag. Neem hiervoor contact met ons op.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO)