overlay

12 januari 2015

Nieuwe regels Crowdfunding

Groei crowdfunding leidt tot nieuwe regels

9 januari 2015 - De omvang van de crowdfundingsector neemt sterk toe. Minister Dijsselbloem heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarom verzocht te onderzoeken of de huidige wetgeving nog passend is. Onlangs is het onderzoeksrapport gepubliceerd. Daaruit komt de noodzaak voor een aantal wetswijzigingen naar voren. De eerste wetswijzigingen zullen op korte termijn plaatsvinden.

Voor mkb-ondernemingen is crowdfunding een belangrijke vorm van alternatieve financiering. De hoeveelheid geld die in de crowdfundingsector omgaat, stijgt hard. In 2014 ging er € 37 miljoen om in deze markt. Dat is al twee keer zoveel als in 2013. Deze snelle groei zorgt ervoor dat er aanpassingen in de wetgeving nodig zijn. De AFM heeft op verzoek van minister Dijsselbloem een aantal aanbevelingen gedaan die zijn onderverdeeld in termijnen. Deze termijnen zijn aanbevolen om de wet af te kunnen stemmen op de groei van de sector. Zo zijn er voorstellen voor wetswijzigingen voor de korte termijn (de eerste helft van 2015), de middellange termijn en langere termijn.
 

De AFM stelt voor om te werken met twee wettelijke regimes

Op de korte termijn zijn er wijzigingen voorgesteld ten aanzien van het ontheffingsregime van crowdfundingplatforms. Deze platforms financieren mkb-ondernemingen in de vorm van leningen. De AFM heeft voorgesteld om de wet aan te vullen met doorlopende wettelijke verplichtingen die de geldgever beschermen. Op de langere termijn zou volgens de AFM het wettelijke regime dat gaat over vergunningen en ontheffingen moeten wijzigen. Daarvoor bestaan nu nog vier regelingen en die zouden straks tot twee beperkt kunnen worden. Eén regeling moet gaan over loan based crowdfunding. Dit is crowdfunding die gericht is op het uitlenen van geld. De tweede regeling betreft equity based crowdfunding. Dit is een vorm van crowdfunding die zich richt op het investeren in ondernemingen.
 

De minister zorgt op korte termijn voor een wetswijziging

Minister Dijsselbloem heeft in een Kamerbrief gereageerd op het onderzoeksrapport van de AFM. Uit deze reactie blijkt dat de overheid de wet op korte termijn zal gaan aanpassen. De doorontwikkeling van de crowdfundingsector is hierbij het uitgangspunt. De wetgever zal toezien op de belangen van zowel geldgevers als geldvragers. Om dit te realiseren verwacht de minister ook inbreng van crowdfundingplatforms. Zij moeten ervoor zorgen dat de risico’s van crowdfunding, bijvoorbeeld fraude, verkleinen. Dit moeten zij doen door aandacht te besteden aan de randvoorwaarden van de AFM: de platforms moeten professioneel en transparant zijn, de investeerder en de geldvrager beschermen en de crowdfundingplatforms moeten samenwerken.
 

Meer informatie

Rooseboom advies is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving omtrent crowdfunding. Wij adviseren u graag over de wetswijzigingen, kansen en randvoorwaarden. Neem hiervoor contact met ons op.