overlay

27 oktober 2014

7 alternatieve financieringsvormen voor ondernemers

Bron: ING/Nu.nl

Alternatieve financieringsvormen nemen aan belang toe. Er is meer dan alleen het bankkrediet. Waar kunt u als ondernemer terecht? In dit artikel leest u over zeven opties:
 

1. Microkrediet

Microkredieten zijn leningen voor de kleine ondernemer die op profit- of non-profitbasis opereert. De door de overheid ondersteunde Stichting Microfinanciering Nederland is een voorbeeld van zo’n kredietverstrekker. Onder de naam Qredits heeft het al 82 miljoen euro aan leningen verstrekt aan 5000 aanvragers. Ongeveer een kwart van de aanvragen wordt er goedgekeurd. Toekenning van een lening komt tot stand na een grondige inventarisatie van het plan, de competenties en inkomenssituatie van de ondernemer. Minister Kamp kondigde vorige week aan de leenlimiet per 2015 van 150.000 naar 250.000 euro te verhogen.
 

2. Achtergestelde leningenfonds (AGL-fonds)

Het AGL-fonds is een nieuw op te richten fonds dat voorziet in risicodragend kapitaal voor mkb’ers. Een nieuwe organisatie, de Nationale InvesteringsInstelling, moet daarop toezien. Leningen beginnen vanaf 100.000 euro. Het ministerie van Economische Zaken werkt het plan momenteel verder uit. Het Rijk steekt er 500 miljoen euro in en hoopt zo 1 miljard euro aan financiering te genereren.
 

3. Crowdfunding

Deze opkomende online financieringsvorm, waarbij geld verzameld wordt door de inleg van vele kleine bedragen van vaak particulieren, was in Nederland het eerste half jaar goed voor 23 miljoen euro en negenhonderd projecten. Eind dit jaar is de verwachting dat €85 miljoen is opgehaald door crowdfunding. Voor ondernemers heeft crowdfunding bijkomende voordelen: omdat een grote groep particulieren toeschiet, kun je direct reclame maken voor een product. Ook krijgen inleggers bij de meeste sites weinig garanties en is er gebrek aan toezicht.
 

4. Private equity

Nederlandse participatiemaatschappijen hebben een totaal beheerd vermogen van zo’n 20 miljard euro. Verder zijn er nog talloze privé-investeerders waarvan het vermogen niet exact bekend is. Deze investeerders worden mede-eigenaar en krijgen zeggenschap over je beleid. Vooral bedrijven met een relatief hoog rendement zijn interessant voor private equity. Ook het Rijk is op de achtergrond een speler: via het Dutch Venture Initiative investeert het Rijk €100 miljoen in het mkb. Per case moet een private belegger voor minstens 50% meefinancieren. Het Rijk hoop zo 700 miljoen tot 1 miljard euro aan nieuwe financiering los te maken.
 

5.  Leasing

Voor bedrijven is het soms gunstiger, zeker sinds de overgang naar een circulaire economie, om voor gebruik in plaats van bezit van een bedrijfsmiddel te betalen. Vaak gaat dat via een leaseconstructie. De bank is eigenaar van de materialen en kan materialen een tweede en derde leven geven bij een nieuwe leaser. De groeiende duurzaamheid van materialen maakt dit mogelijk, waardoor leasing sterk in opkomst is.
 

6. Kredietunies

Bij kredietunies financieren beroepsgenoten hun jongere collega’s. Gepensioneerde slagers helpen hun jongere beroepsgenoten. Niet iedere beroepsgroep kent een dergelijk unie, maar er zijn ook regionale netwerken die niet één branche omvatten. In heel Nederland gaan er in kredietunies enkele tientallen miljoenen euro’s om. De Vereniging van KredietUnies verwacht een grote groei de komende jaren.
 

7. Factoring

Met factoring draag je een portefeuille van openstaande vorderingen af aan een specialist. Die focust zich volledig op het innen van de rekeningen, in ruil voor een klein deel van het gevorderde bedrag. De specialist loopt risico, want ongeacht of hij wel niet de rekeningen weet te incasseren, verstrekt hij een voorschot aan de hand van een vast percentage op uw debiteuren. Dit percentage varieert tussen de 70% en 95%, afhankelijk van de branche en de betrouwbaarheid van uw klanten. Groot voordeel: u hoeft niet te wachten op betalingen, zodat u direct uw gerealiseerde omzet kan benutten voor het uitbouwen van uw bedrijf.